AUTO-KLIMA Bratislava Pohrebné vozidlo

Mám záujem o toto vozidlo

Výrobca

Produkt

PRACOVNÉ VOZIDLO

Prepravné chladenie ALEX Original TRe2000

prípojný set na originálnu A/C

(Chl. výkon pri 0˚C = do 2813 W – podľa výkonu pôvodného kompresora)

- pohon od motora vozidla, bez strešnej kondenzačnej jednotky

- prepravné chladenie ako prípojný set na originálnu klimatizáciu je možné využívať len pri zapnutej klimatizácii v kabíne vodiča

Orientačná dosiahnuteľná teplota +8+10°C

Doplňujúce informácie k produktu

Úprava ložnej plochy 6m3 na pohrebné vozidlo:

  • Protokol zo skúšobne TSÚ Piešťany

    - Povrch laminát – bielej farby, hermeticky uzatvorený jednoliaty celok bez spojov, dezinfikovateľný ľahko umývateľný

    - vrátane liatej podlahy hladkej, s nerezovými pásmi na pravej strane

    - zachované osvetlenie, zachované kotviace oká v ložnej ploche vozidla (pri podlahe na bočných stenách)

  • výsuvná nerezová dvojplošina – výsuv 70cm, umiestnenie nad blatníkmi vo výške 40cm

+ 2x LED pás osvetlenie ložnej plochy

Žiadosť o ponuku   AUTO-KLIMA Bratislava Pohrebné vozidlo